КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  УСПЕШЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ОТ I КЛАС
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ОТ ІІІ КЛАС
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧУЖД ЕЗИК ОТ V КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА
  НАДЕЖДНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На 17.10.2018г./сряда/ от 18.00ч. ще се проведе родителска среща по паралелки за всички ученици от 121 СУ "Георги Измирлиев". << Разпределение по стаи >>
Заповед за определяне на спечелилите конкурса кандидати за изпълнители на извънкласни дейностиУВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Към 11.09.2018г. в 121 СУ има 1 свободно място за специалност Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език и втори чужд език- руски език.Събеседването с кандидатите за учител по математика и ИТ, педагогически съветник и хигиенист ще се състои на 14.09.2018г./петък/ от 10.00ч. в 121 СУ, кабинет 211.ПОКАНА за участие в заседание на Обществения съвет към 121 СУПОКАНА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 121 СУ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 121 СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНАУВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ,
Свободните места за прием в първи клас в 121 СУ "Георги Измирлиев" за учебната 2018/2019 година към дата 12.09.2018г. са 2.
Срокът за записване на учениците в първи клас е до 14.09.2018г.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.
2. Акт за раждане на детето – оригинал за справка.
3. Актуално удостоверение за промени по постоянен/настоящ адрес- оригинал.
4. Други документи, доказващи наличие на точки по допълнителни критерии от т.8.5. до т.8.13.
5. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището.Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
6. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
От 20.06.2018 г. до 14.09.2018 г., информация за попълване на свободните места в училището ще се публикува на интернет-страницата на 121 СУ „Георги Измирлиев“- www.121sou.org.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА,
Свободните места за прием в 121 СУ "Георги Измирлиев" за учебната 2018/2019 година към дата 12.09.2018г. за ПГ/5г/ са 5, за ПГ/6г/ са 4. Записването се извършва през Web страницата на Системата за прием в детските градини в Столична община.
Уважаеми родители...

121 СУ се включи в ...

Шахматен турнир "Столичен...

Отново повод за гордост!

Виж всички публикации...


   Нашето училище се намира на територията на район „Триадица”. Както през далечната 1972 година, така и днес, то е сред успешните училища на град София.
121 СУ обучава ученици от подготвителна група до дванадесети клас в удобна и приветлива учебна среда:

   Самостоятелен учебен комплекс за учениците от подготвителна група до ІV клас с всички функционални предимства:
класни стаи за всяка паралелка;
компютърна зала с интернет и мултимедия;
системи за използване на електронни образователни ресурси в учебния процес;
физкултурни салони, спортни зали и площадки;
кабинет за интерактивно обучение на правилата за безопасно движение по пътищата;

игротека за весели игри и занимания по интереси;
ученически стол и бюфет;
медицинско обслужване;
районен логопед.

   Учениците от V до ХІІ клас учат в своя учебно –техническа среда:
класни стаи за всяка паралелка;
кабинети по: български език и литература, история, география, физика, химия, биология, музика, изобразително изкуство,
  информационни и комуникационни технологии, чужди езици, по безопасно движение по пътищата и улиците, домашен бит и техника;
физкултурен салон, спортни зали и фитнес;

   121 СУ има важен приоритет– нашите ученици, знаещи и можещи личности!

   121 СУ е едно различно място за учене и възпитание, защото:
121 СУ осъществява учебно – възпитателен процес на едносменен режим за всички ученици от първи до дванадесети клас.
121 СУ реализира целодневната организация на обучение за учениците от първи до седми клас.
121 СУ е първото държавно училище, което през учебната 2009/2010 година въведе модел на целодневен режим на обучение за учениците от пети до седми клас.
121 СУ е едно от първите училища, които през 1992 година реализираха Плана за ранно чуждоезиково обучение от първи клас и втори чужд език от пети клас, което продължава да прави и сега.

   121 СУ притежава екип от учители – успешни лидери, които създават:
подкрепяща емоционална среда за всеки ученик;
амбициозна и вдъхновяваща визия за учене;
обучение чрез ефективни методи за успех и личностно развитие;

    121 СУ е едно от първите училища в България, на територията на което има собствена площадка за интерактивно обучение на учениците на правилата за движение. Построена по наш проект и чрез наши средства, тя целогодишно обучава децата в ситуации на безопасно поведение по пътищата и улиците.

    121 СУ осигурява надеждна охрана на своите ученици, чрез денонощна система за видеонаблюдение.