КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  ОРИГИНАЛЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСПЕХ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ ПЪРВИ КЛАС
  ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК ОТ ПЕТИ КЛАС
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ І КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА
  НАДЕЖДНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
   Нашето училище се намира на територията на район „Триадица”. Както през далечната 1972 година, така и днес, то е сред успешните и предпочитани училища на град София.
121 СУ обучава ученици от подготвителен до дванадесети клас в удобна и приветлива учебна среда:

   Самостоятелен учебен комплекс за учениците от подготвителен до ІV клас с всички функционални предимства:
класни стаи за всяка паралелка;
компютърна зала с интернет и мултимедия;
физкултурни салони и спортни игрища – тенис корт, тенис маса,
  футбол, народна топка, волейбол, баскетбол и други;
кабинет и демонстрационна площадка за интерактивно обучение на правилата за безопасно движение по пътищата и улиците;

игротека за весели игри и занимания по интереси;
ученически стол и бюфет;
медицинско обслужване;
районен логопед.

   Учениците от V до ХІІ клас учат в своя учебно –техническа среда:
класни стаи за всяка паралелка;
кабинети по: български език и литература, история, география, физика, химия, биология, музика, изобразително изкуство,
  информационни и комуникационни технологии, чужди езици, по безопасно движение по пътищата и улиците, домашен бит и техника;
физкултурен салон, спортни зали и фитнес;

   121 СУ има важен приоритет– нашите ученици, знаещи и можещи, истински творци на своето бъдеще!

   121 СУ е едно различно място за учене и възпитание, защото:
121 СУ осъществява учебно – възпитателен процес на едносменен режим за всички ученици от първи до дванадесети клас.
121 СУ реализира целодневната организация на обучение за учениците от подготвителен до пети клас.
121 СУ е първото държавно училище, което през учебната 2009/2010 година въведе модел на целодневен режим на обучение за учениците от пети до седми клас.
121 СУ е едно от първите училища, които през 1992 година реализираха Плана за ранно чуждоезиково обучение от първи клас и втори чужд език от пети клас, което продължава да прави и сега.

   121 СУ притежава екип от учители – успешни лидери, които създават:
подкрепяща емоционална среда за всеки ученик;
амбициозна и вдъхновяваща визия за учене;
обучение чрез ефективни методи за успех и личностно развитие;

    През учебната 2011/2012 година 121 СУ реализира още една красива идея– въвежда униформено облекло за учениците от първи до дванадесети клас.

    121 СУ е едно от първите училища в България, на територията на което има собствена площадка за интерактивно обучение на учениците на правилата за движение. Построена по наш проект и чрез наши средства, тя целогодишно обучава децата в ситуации на безопасно поведение по пътищата и улиците.


    От началото на 2012 година 121 СУ участва в проект "Да направим училището привлекателно за младите хора"- ”Успех”. Учениците избраха да се включат в извънкласни форми /клуб, студио, ателие, секция и други/. В свободното им от учене време те пеят, рисуват, аранжират, изследват, откриват...- творят и успяват заедно.
Учениците от 121 СУ избраха да се включат в:
Клуб "Математическо огледало";
Клуб "Занимателна математика";
Театрално студио "Звездица";
Клуб "Приказен свят";
Клуб "В света на книгите";
Клуб "Да успяваме заедно";
Клуб "Скаутска здравна академия";
Клуб "Оригами за деца";
Клуб "Европа- позната и непозната";
Студио "Магията на цветовете";
Арт-студио "Шарки-шарени";
Клуб "В света на живата природа";
Клуб "Музикално вълшебство";
Клуб "Моят свят в .gof формат".

    121 СУ осигурява надеждна охрана на своите ученици, чрез денонощна система за видеонаблюдение.