КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  ОРИГИНАЛЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСПЕХ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ ПЪРВИ КЛАС
  ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК ОТ ПЕТИ КЛАС
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ І КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА
  НАДЕЖДНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ


                  Уважаеми родители,

          на 26.10.2016г.(сряда), от 18.00ч. ще се проведе родителска среща
          за всички ученици от училището.

          Очакваме ви!   Нашето училище се намира на територията на район „Триадица”. Както през далечната 1972 година, така и днес, то е сред успешните и предпочитани училища на град София.
121 СУ обучава ученици от подготвителен до дванадесети клас в удобна и приветлива учебна среда:

   Самостоятелен учебен комплекс за учениците от подготвителен до ІV клас с всички функционални предимства:
класни стаи за всяка паралелка;
компютърна зала с интернет и мултимедия;
физкултурни салони и спортни игрища – тенис корт, тенис маса,
  футбол, народна топка, волейбол, баскетбол и други;
кабинет и демонстрационна площадка за интерактивно обучение на правилата за безопасно движение по пътищата и улиците;

игротека за весели игри и занимания по интереси;
ученически стол и бюфет;
медицинско обслужване;
районен логопед.

   Учениците от V до ХІІ клас учат в своя учебно –техническа среда:
класни стаи за всяка паралелка;
кабинети по: български език и литература, история, география, физика, химия, биология, музика, изобразително изкуство,
  информационни и комуникационни технологии, чужди езици, по безопасно движение по пътищата и улиците, домашен бит и техника;
физкултурен салон, спортни зали и фитнес;

   121 СУ има важен приоритет– нашите ученици, знаещи и можещи, истински творци на своето бъдеще!

   121 СУ е едно различно място за учене и възпитание, защото:
121 СУ осъществява учебно – възпитателен процес на едносменен режим за всички ученици от първи до дванадесети клас.
121 СУ реализира целодневната организация на обучение за учениците от подготвителен до пети клас.
121 СУ е първото държавно училище, което през учебната 2009/2010 година въведе модел на целодневен режим на обучение за учениците от пети до седми клас.
121 СУ е едно от първите училища, които през 1992 година реализираха Плана за ранно чуждоезиково обучение от първи клас и втори чужд език от пети клас, което продължава да прави и сега.

   121 СУ притежава екип от учители – успешни лидери, които създават:
подкрепяща емоционална среда за всеки ученик;
амбициозна и вдъхновяваща визия за учене;
обучение чрез ефективни методи за успех и личностно развитие;

    През учебната 2011/2012 година 121 СУ реализира още една красива идея– въвежда униформено облекло за учениците от първи до дванадесети клас.

    121 СУ е едно от първите училища в България, на територията на което има собствена площадка за интерактивно обучение на учениците на правилата за движение. Построена по наш проект и чрез наши средства, тя целогодишно обучава децата в ситуации на безопасно поведение по пътищата и улиците.


    От началото на 2012 година 121 СУ участва в проект "Да направим училището привлекателно за младите хора"- ”Успех”. Учениците избраха да се включат в извънкласни форми /клуб, студио, ателие, секция и други/. В свободното им от учене време те пеят, рисуват, аранжират, изследват, откриват...- творят и успяват заедно.
Учениците от 121 СУ избраха да се включат в:
Клуб "Математическо огледало";
Клуб "Занимателна математика";
Театрално студио "Звездица";
Клуб "Приказен свят";
Клуб "В света на книгите";
Клуб "Да успяваме заедно";
Клуб "Скаутска здравна академия";
Клуб "Оригами за деца";
Клуб "Европа- позната и непозната";
Студио "Магията на цветовете";
Арт-студио "Шарки-шарени";
Клуб "В света на живата природа";
Клуб "Музикално вълшебство";
Клуб "Моят свят в .gof формат".

    121 СУ осигурява надеждна охрана на своите ученици, чрез денонощна система за видеонаблюдение.