Прием след завършен

СЕДМИ КЛАС

121 СУ "Георги Измирлиев"

У Ч И Л И Щ Е - Г Н Е З Д О


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

След трето класиране в 121 СУ има 2 свободни места за специалност Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език и втори чужд език- руски език.УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Документи за кандидатстване след VII клас на III-и етап на класиране се приемат на:
20.07.2018г./петък/ от 08.00 до 18.00ч.
23.07.2018г./понеделник/ от 08.00 до 18.00ч.
24.07.2018г./вторник/ от 08.00 до 18.00ч.
Приемът на документи се извършва в кабинета по ИТ, II етаж в голямата сграда на 121 СУ.УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г. включително можете да подавате заявления за участие в трети етап на класиране, като посочвате само паралелки, за които има обявени свободни места. Обръщам внимание, че след всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си. Подаването на заявление може да стане по два начина:

1. Подаване на заявление в училище-гнездо става като посетите което и да е гнездо на територията на град София (за ученици от страната подаването става само в 48. ОУ „Йосиф Ковачев“). Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя. Няма райониране или други ограничения. Списък със свободните места в паралелките е изложен в училищата-гнезда на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да се съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Вашето заявление на хартиен ностиел ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъдат поискани оригиналите на Свидетелството за завършено основно образование и служебната бележка с резултатите от изпитите. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналите ще Ви бъдат върнати. Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да съобщите имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието.

2. Електронно подаване на заявление за участие в трети етап на класиране е възможно само за кандидат-гимназисти, които до този момент не са били записани на първо и/или второ класиране. Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става като подреждате паралелките, в които има свободни места в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да се съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство. След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си. Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никави промени и не можете да подавате друго заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.
УСПЕХ!


Списък с СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Документи за кандидатстване след VII клас за I-во и II-ро класиране се приемат на:
20.06.2018г./сряда/ от 08.00 до 18.00ч.
21.06.2018г./четвъртък/ от 08.00 до 18.00ч.
22.06.2018г./петък/ от 08.00 до 18.00ч.
25.06.2018г./понеделник/ от 08.00 до 18.00ч.
26.06.2018г./вторник/ от 08.00 до 18.00ч.
Приемът на документи се извършва в кабинета по ИТ, II етаж в голямата сграда на 121 СУ.

1. Държавен план-прием в VIII клас в профилирани и професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища, дневна форма на обучениe

2. Прием в VIII клас в паралелки във вечерна форма на обучение и в задочна форма на обучение

3. Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас.

    Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас- разширено.

4. Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас

5. Списък на паралелкитe за учебната 2018/2019 г. за приемане в VIII клас - София-град ПО РАЙОНИ с КОДОВЕ за всяка паралелка

Прием на ученици 2018/ 2019 - след завършен VII клас- информация на страницата на РУО-София-град >>>За учебна 2018/2019 година 121 СУ обявява прием на ученици в ОСМИ КЛАС в два профила:

1. ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"
    С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


     профилиращи предмети:
            - ИНФОРМАТИКА
            - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

     начин на балообразуване:
            - БЕЛ/изпит/ х 2
            - математика/изпит/ х 2
            - информационни технологии/от свидетелството за основно образование/
            - математика/от свидетелството за основно образование/      2. ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ" С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

s      профилиращи предмети:
            - ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
            - ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

     начин на балообразуване:
            - БЕЛ/изпит/ х 2
            - математика/изпит/ х 2
            - география и икономика/от свидетелството за основно образование/
            - чужд език/от свидетелството за основно образование/

Тук Ви очаква:

едносменно обучение- от 7.45 до 14.15 часа;
висококвалифицирани и толерантни учители;
изучаване на чужди езици– английски, италиански, испански, руски език;
информационни технологии;
спорт-тенис на маса, тенис на корт, фитнес, футбол, волейбол, баскетбол;
възможност за включване в дейности по интереси;