Прием след завършен

СЕДМИ КЛАС

121 СУ "Георги Измирлиев"

У Ч И Л И Щ Е - Г Н Е З Д О


1. Държавен план-прием в VIII клас в профилирани и професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища, дневна форма на обучениe

2. Прием в VIII клас в паралелки във вечерна форма на обучение и в задочна форма на обучение

3. Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас.

    Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас- разширено.

4. Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас

За учебна 2018/2019 година 121 СУ обявява прием на ученици в ОСМИ КЛАС в два профила:

1. ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"
    С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


     профилиращи предмети:
            - ИНФОРМАТИКА
            - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

     начин на балообразуване:
            - БЕЛ/изпит/ х 2
            - математика/изпит/ х 2
            - информационни технологии/от свидетелството за основно образование/
            - математика/от свидетелството за основно образование/      2. ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ" С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

s      профилиращи предмети:
            - ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
            - ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

     начин на балообразуване:
            - БЕЛ/изпит/ х 2
            - математика/изпит/ х 2
            - география и икономика/от свидетелството за основно образование/
            - чужд език/от свидетелството за основно образование/

Тук Ви очаква:

едносменно обучение- от 7.45 до 14.15 часа;
висококвалифицирани и толерантни учители;
изучаване на чужди езици– английски, италиански, испански, руски език;
информационни технологии;
спорт-тенис на маса, тенис на корт, фитнес, футбол, волейбол, баскетбол;
възможност за включване в дейности по интереси;