КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  ОРИГИНАЛЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСПЕХ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ ПЪРВИ КЛАС
  ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК ОТ ПЕТИ КЛАС
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ І КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА
  НАДЕЖДНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
   Нашето училище се намира на територията на район „Триадица”. Както през далечната 1972 година, така и днес, то е сред успешните и предпочитани училища на град София.
121 СУ обучава ученици от подготвителен до дванадесети клас в удобна и приветлива учебна среда:

   Самостоятелен учебен комплекс за учениците от подготвителен до ІV клас с всички функционални предимства:
класни стаи за всяка паралелка;
компютърна зала с интернет и мултимедия;
физкултурни салони и спортни игрища – тенис корт, тенис маса,
  футбол, народна топка, волейбол, баскетбол и други;
кабинет за интерактивно обучение на правилата за безопасно движение по пътищата и улиците;

игротека за весели игри и занимания по интереси;
ученически стол и бюфет;
медицинско обслужване;
районен логопед.

   Учениците от V до ХІІ клас учат в своя учебно –техническа среда:
класни стаи за всяка паралелка;
кабинети по: български език и литература, история, география, физика, химия, биология, музика, изобразително изкуство,
  информационни и комуникационни технологии, чужди езици, по безопасно движение по пътищата и улиците, домашен бит и техника;
физкултурен салон, спортни зали и фитнес;

   121 СУ има важен приоритет– нашите ученици, знаещи и можещи личности!

   121 СУ е едно различно място за учене и възпитание, защото:
121 СУ осъществява учебно – възпитателен процес на едносменен режим за всички ученици от първи до дванадесети клас.
121 СУ реализира целодневната организация на обучение за учениците от подготвителен до седми клас.
121 СУ е първото държавно училище, което през учебната 2009/2010 година въведе модел на целодневен режим на обучение за учениците от пети до седми клас.
121 СУ е едно от първите училища, които през 1992 година реализираха Плана за ранно чуждоезиково обучение от първи клас и втори чужд език от пети клас, което продължава да прави и сега.

   121 СУ притежава екип от учители – успешни лидери, които създават:
подкрепяща емоционална среда за всеки ученик;
амбициозна и вдъхновяваща визия за учене;
обучение чрез ефективни методи за успех и личностно развитие;

    121 СУ е едно от първите училища в България, на територията на което има собствена площадка за интерактивно обучение на учениците на правилата за движение. Построена по наш проект и чрез наши средства, тя целогодишно обучава децата в ситуации на безопасно поведение по пътищата и улиците.

    От началото на 2016/2017 учебна година 121 СУ участва в проект "Твоят час"-. В свободното им от учене време те пеят, рисуват, аранжират, изследват, откриват...- творят и успяват заедно. Учениците избраха да се включат в следните извънкласни дейности: Ателие "Творческа работилница" - занимания по интереси;
В чудния свят на изкуството - занимания по интереси;
Занимателни, логически и стратегически игри - занимания по интереси;
Играя и уча шах и английски език- занимания по интереси;
Млад журналист – занимания за преодоляване на обучителни затруднения;
Млад природолюбител - занимания по интереси;
Полезна математика за втори клас – занимания за преодоляване на обучителни затруднения;
Полезна математика за седми клас – занимания за преодоляване на обучителни затруднения;
Приказен свят - занимания по интереси;
Природата около нас - занимания по интереси;
Тренировки по български език за втори клас – занимания за преодоляване на обучителни затруднения;
Уча и играя с компютъра - занимания по интереси;
Галерия-бродерия - занимания по интереси;
Език мой-враг мой! – занимания за преодоляване на обучителни затруднения;
Клуб "Екология" - занимания по интереси;
Математиката не е трудна- занимания за преодоляване на обучителни затруднения;

    121 СУ осигурява надеждна охрана на своите ученици, чрез денонощна система за видеонаблюдение.