ФОНДАЦИЯ ”ЛАМАРТИН”
   Фондация "ЛАМАРТИН" е юридическо лице, учредена и поддържана от родители, които желаят децата им да изучават френски език.
Регистрирана е като фондация в частна полза през 1993г. в София
Целта на фондация "ЛАМАРТИН" е да подпомага обучението по френски език и цивилизация в различни образователни форми и форми, а също и да допринася за разширяване и активизиране на връзките с Франция и другите франкофонски страни в областта на образованието, културата и изкуствата.

   Фондация "ЛАМАРТИН" предлага учебни форми за интензивно изучаване на френски език от подготвителен и първи клас.
Обучението се осъществява в малки групи от 6 до 10 деца от висококвалифицирани преподаватели,специализирали във Франция.
Езиковата подготовка включва 320 часа годишно френски език по оригинални френски учебници и методика.
Фондацията предлага занималня на своите ученици /2 часа на ден/, с цел подготовка на уроците от задължителната учебна програма.
Всеки участник, в края на своето обучение, получава диплома с общ хорариум от над 3000 учебни часа.

   Фондация ”Ламартин” и 121 СОУ организират ежегоден обмен на преподаватели от Франция, които подпомагат обучението на децата по френски език.

   “Да преподавам в 121 СОУ като стажант, бе доста обогатяващо за мен и ми помогна да затвърдя желанието си да бъда учител във Франция или в друга страна. Изключително доброто отношение на училището, учителите и мотивираните ученици са от голяма полза за бъдещата ми учителска практика и за опознаването на България. Благодаря на всички! Учениците имат много добро ниво на френски. Пожелавам им да продължат да учат със същия ентусиазъм и удоволствие!”
Mathieu Girot

   “Изключително много благодаря на 121 СОУ за гостоприемството по времето на моя двуседмичен стаж и по-специално на г-жа Николова за отзивчивостта и съдействието й. Срещата с учениците и работата с тях бяха много полезни за мен. Впечатлена съм от обучението по френски и интереса на учениците към този език. Престоят ми тук ще остане незаличим спомен!”
Emilie Dief


виж още снимки...

За контакти:
Росица Петкова
0888 13 94 04
e-mail: fondation.lamartine@gmail.com