Прием в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА за
2019/2020 учебна година
  КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  УСПЕШЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ОТ I КЛАС
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ОТ ІІІ КЛАС
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧУЖД ЕЗИК ОТ V КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА
  НАДЕЖДНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

   
П_О_Д_Г_О_Т_В_И_Т_Е_Л_Н_А     Г_Р_У_П_А

    121 СУ "Георги Измирлиев" организира групи за предучилищна подготовка на 5 и 6 годишни деца.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Ако Вашето дете е на възраст за подготвителна група, то при нас го очакват:
Опитни учители и специалисти;
Целенасочена подготовка за училище;
Занимания в приветливи и уютни стаи;
Малки групи с много приятели;
Игротека за весели игри и занимания по интереси;
Възможност за изучаване на чужд език;
Училищен психолог, консултации с логопед и ресурсен учител;
Безплатна закуска, училищен плод, училищно мляко и здравословен обяд;
Медицинско обслужване;


Децата от подготвителна група имат следния дневен режим:

    8.00 до 8.30ч. - посрещане на учениците;
    8.30 до   9.00ч. - безплатна закуска;
    9.00 до 9.30ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
    9.30 до 9.45ч. - междучасие;
    9.45 до 10.15ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
   10.15 до 10.30ч. - междучасие;
   10.30 до 11.00ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
   11.00 до 11.15ч. - междучасие;
   11.15 до 11.45ч. - допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
   11.45 до 14.00ч. - обяд, организиран отдих, игри;
   13.00 до 18.00ч. - извънкласни дейности по желание на родителите.

   Важно е да знаете още, че:
     Приемът се извършва през централизираната електронна система за прием на деца в столичните детски градини и общински училища, съгласно Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, при следния график.

     Записването на класираните деца в подготвителна група се извършва в определените срокове със следните документи:    
    - Заявление, отпечатано през електронната система за прием/отпечатва се в канцеларията на училището/
    - Акт за раждане/оригинал/
    - Документ за самоличност на родител/настойник за сверяване на данни
    - Документи, удостоверяващи всички заявени обстоятелства при кандидатстване в системата

121 СУ кани своите бъдещи ученици в подготвителна група и техните родители на:
   Ден на отворени врати на 24.04.2019год. от 09.00ч. до 10.00ч.
   Родителска среща на 6 юни 2019г. от 18.00 часа;

    Кликни тук, за да видиш галерия "Весело е в подготвителна група!"