Прием в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА за
2017/2018 учебна година
  КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  ОРИГИНАЛЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСПЕХ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ ПЪРВИ КЛАС
  ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК ОТ ПЕТИ КЛАС
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ І КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА
  НАДЕЖДНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

   
П_О_Д_Г_О_Т_В_И_Т_Е_Л_Е_Н     К_Л_А_С

    121 СУ "Георги Измирлиев" организира полудневни групи за предучилищна подготовка на 5 и 6 годишни деца.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Ако Вашето дете е на възрастта за подготвителен клас, то при нас го очакват:
Топлина, нежност и отговорност от опитни учители и специалисти;
Целенасочена предучилищна подготовка и диагностика;
Занятия в приветливи и уютни класни стаи;
Учебни занятия от 8.00 до 14.00 часа;
Малки групи с много приятели;
Извънкласни дейности по желание от 13.00 до 18.00 часа;
Игротека за весели игри и занимания по интереси;
Музикален педагог;
Безплатни консултации с логопед;
Безплатна закуска, училищен плод, училищно мляко и здравословен обяд;
Медицинско обслужване;

За 2017/2018 учебна година учител на подготвителна група ще бъдe: Доротея Балабанова

Учениците от подготвителен клас имат следния дневен режим:

   8.00 до 8.30ч. - посрещане на учениците;
    8.30 до   9.00ч. - безплатна закуска;
    9.00 до 9.30ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
    9.30 до 9.45ч. - междучасие;
    9.45 до 10.15ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
   10.15 до 10.30ч. - междучасие;
   10.30 до 11.00ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
   11.00 до 11.15ч. - междучасие;
   11.15 до 11.45ч. - допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
   11.45 до 14.00ч. - обяд, организиран отдих, игри, изпращане на децата;
   13.00 до 18.00ч. - извънкласни дейности по желание на родителите: чужди езици, футбол, спортни танци, гимнастика, бойни изкуства, плуване;

   Важно е да знаете още, че:
   1. Обучението в 121 СУ е безплатно.
   2. Приемът се извършва по документи
    2.1. Заявление по образец
    2.2. Копие от акт за раждане
   3. Краен срок за подаване на заявления: 31 май 2017г.

   4. Списъкът с приетите ученици в подготвителна група ще бъде обявен на 2 юни 2017г.
   5. Записването и формирането на групи продължава до 14 септември 2017г.
   121 СУ кани своите бъдещи ученици в подготвителна група и техните родители на:
   Ден на отворените врати на 27.04.2017год. от 10.00ч. до 11.30ч;
   Родителска среща на 7 юни 2017г. от 18.00 часа;

    Кликни тук, за да видиш галерия "Весело е в подготвителен клас!"