Прием в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА за
2018/2019 учебна година
  КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  УСПЕШЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ОТ I КЛАС
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ОТ ІІІ КЛАС
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧУЖД ЕЗИК ОТ V КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА
  НАДЕЖДНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

   
П_О_Д_Г_О_Т_В_И_Т_Е_Л_Н_А     Г_Р_У_П_А

    121 СУ "Георги Измирлиев" организира полудневни групи за предучилищна подготовка на 5 и 6 годишни деца.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Ако Вашето дете е на възраст за подготвителна група, то при нас го очакват:
Опитни учители и специалисти;
Целенасочена подготовка за училище;
Занимания в приветливи и уютни стаи;
Учебни занимания от 8.00 до 14.00 часа;
Малки групи с много приятели;
Извънкласни дейности по желание от 13.00 до 18.00 часа;
Игротека за весели игри и занимания по интереси;
Музикален педагог;
Възможност за изучаване на чужд език;
Безплатни консултации с логопед;
Безплатна закуска, училищен плод, училищно мляко и здравословен обяд;
Медицинско обслужване;


Децата от подготвителна група имат следния дневен режим:

   8.00 до 8.30ч. - посрещане на учениците;
    8.30 до   9.00ч. - безплатна закуска;
    9.00 до 9.30ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
    9.30 до 9.45ч. - междучасие;
    9.45 до 10.15ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
   10.15 до 10.30ч. - междучасие;
   10.30 до 11.00ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
   11.00 до 11.15ч. - междучасие;
   11.15 до 11.45ч. - допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
   11.45 до 14.00ч. - обяд, организиран отдих, игри, изпращане на децата;
   13.00 до 18.00ч. - извънкласни дейности по желание на родителите: чужди езици, футбол, спортни танци, гимнастика, бойни изкуства, плуване;

   Важно е да знаете още, че:
   1. Обучението в 121 СУ е безплатно.
   2. Приемът се извършва през централизираната електронна система за прием на деца в столичните детски градини и общински училища, съгласно Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, при следния график.

3. Записването на класираните деца в подготвителна група се извършва в определените срокове със следните документи:     3.1. Заявление по образец: Заявление за група 5 годишни / Заявление за група 6 годишни
    3.2. Акт за раждане/оригинал/
    3.3. Документ за самоличност на родител/настойник за сверяване на данни
    3.4. Документи удостоверяващи всички заявени обстоятелства при кандидатстване в системата.

   121 СУ кани своите бъдещи ученици в подготвителна група и техните родители на:
   Ден на отворени врати на 20.04.2018год. от 10.00ч. до 10.30ч. на тема "Вълшебна приказка".
   Родителска среща на 7 юни 2018г. от 18.00 часа;

    Кликни тук, за да видиш галерия "Весело е в подготвителна група!"