КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  УСПЕШЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ОТ I КЛАС
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ОТ ІІІ КЛАС
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧУЖД ЕЗИК ОТ V КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА. СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
                                                                                                               


          УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тържественото откриване на новата учебна 2020/2021 година ще се
състои на 15 септември 2020г./вторник/.
Във връзка с Правилата за работа в 121 СУ „Георги Измирлиев“ в условията на COVID-19 и спазването на противоепидемичните мерки откриването ще се проведе:

1. За децата от подготвителна група и учениците от I, V и VIII клас от 9.00 до 9.40 часа в двора на училището. След приключване на тържеството в класните стаи се допускат само ученици.

2. За учениците от II, III, IV, VI, VII, IX, X и XII клас от 10.00 до 11.00 часа по класните стаи за всяка паралелка.

3. Учениците от II, III и IV клас през двора от входа към малката сграда, а учениците от VI до XII клас от входа срещу физкултурния салон.

Учениците, родителите, учителите и служителите спазват общите здравни мерки. Носят маски или шлем в закрити площи от училището- класни стаи, коридори и тоалетни. Спазват дистанция от 1,5м. както в двора на училището, така и в затворените му части.

                                                                                                                От ръководството на 121 СУ


         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ОСМИ КЛАС,

Ръководството на 121 СУ "Георги Измирлиeв" Ви кани на родителска среща на 24.09.2020г./четвъртък/ от 18.00ч.

От ръководството
11.09.2020г.   НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19   Правила за работа в условията на COVID-19 в 121 СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2020-2021 година   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на РУО- София-град с №РУО1-22923/4.09.2020г. заявления от родители, които желаят децата им да преминат в дневна форма на обучение в електронна среда ще се приемат в канцеларията на 121. ОУ от 11.09.2020г. от 08:00-16:00 часа.
         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА,
         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Ръководството на 121 СУ "Георги Измирлиeв" Ви кани на родителска среща на 10.09.2020г./четвъртък/ от 18.00ч.

От ръководството
04.08.2020г.
   Нашето училище се намира на територията на район „Триадица”. Както през далечната 1972 година, така и днес, то е сред успешните училища на град София.
121 СУ обучава ученици от подготвителна група до дванадесети клас в удобна и приветлива учебна среда:

   Самостоятелен учебен комплекс за учениците от подготвителна група до ІV клас с всички функционални предимства:
класни стаи за всяка паралелка;
компютърна зала с интернет и мултимедия;
системи за използване на електронни образователни ресурси в учебния процес;
физкултурни салони, спортни зали и площадки;
кабинет за интерактивно обучение на правилата за безопасно движение по пътищата;

игротека за весели игри и занимания по интереси;
ученически стол
бюфет за малките ученици
бюфет за големите
медицинско обслужване
училищен психолог
училищен логопед
училищен ресурсен учител

   Учениците от V до ХІІ клас учат в своя учебно –техническа среда:
класни стаи за всяка паралелка;
кабинети по: български език и литература, история, география, физика, химия, биология, музика, изобразително изкуство,
  информационни и комуникационни технологии, чужди езици, по безопасно движение по пътищата и улиците, домашен бит и техника;
физкултурен салон, спортни зали и фитнес;

   121 СУ има важен приоритет– нашите ученици, знаещи и можещи личности!

   121 СУ е едно различно място за учене и възпитание, защото:
121 СУ осъществява учебно – възпитателен процес на едносменен режим за всички ученици от първи до дванадесети клас.
121 СУ реализира целодневната организация на обучение за учениците от първи до седми клас.
121 СУ е първото държавно училище, което през учебната 2009/2010 година въведе модел на целодневен режим на обучение за учениците от пети до седми клас.
121 СУ е едно от първите училища, които през 1992 година реализираха Плана за ранно чуждоезиково обучение от първи клас и втори чужд език от пети клас, което продължава да прави и сега.

   121 СУ притежава екип от учители – успешни лидери, които създават:
подкрепяща емоционална среда за всеки ученик;
амбициозна и вдъхновяваща визия за учене;
обучение чрез ефективни методи за успех и личностно развитие;

    121 СУ е едно от първите училища в България, на територията на което има собствена площадка за интерактивно обучение на учениците на правилата за движение. Построена по наш проект и чрез наши средства, тя целогодишно обучава децата в ситуации на безопасно поведение по пътищата и улиците.

    121 СУ осигурява надеждна охрана на своите ученици, чрез денонощна система за видеонаблюдение.