УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ     
  
Проект за ритуализация в 121 СОУ
  121 СОУ работи и реализира успешно, затова всички негови ученици да се чувстват съпричастни към това, което знаем и можем вече 40 години. Ние имаме красиви:

         Лого на 121 СОУ
         Емблема на 121 СОУ
         Униформено облекло

Проект за здравословно хранене
  121 СОУ отдавна направи своя избор- да възпатава своите ученици да се хранят и живеят здравословно чрез:

         училищния стол и бюфет - сладкарница
         безплатната закуска от подготвителен до четвърти клас
         в часовете на класа и по домашен бит и техника - беседи за хигиена на храненето и оптимален режим на живот


Проект ”УСПЕХ” за безплатно извънкласно обучение по интереси
  От началото на месец февруари в 121 СОУ работят активно няколко кръжоци по желание на ученици от ІІІ до VІІ клас в следните направления:

         Информационни и дигитални технологии
         Учебен театър
         Ателие по рисуване
         Клуб по опазване на планетата Земя
         Клуб Млад екскурзовод
         Клуб Човеколюбие и др.

Проект ”За красиво и привлекателно училище”
  121 СОУ заедно- учители, ученици, родители и общественици работят и реализират затова нашето училище да бъде желано и привлекателно за всички- настоящи и бъдещи ученици.

         освежихме и модернизирахме класните стаи и кабинети
         ремонтирахме физкултурните салони
         укрепихме и обезопасихме училищната ограда
         ремонтирахме и озеленихме спортните прощадки


Проект „Зелени стъпки”
  121 СОУ реализира съвместни инициативи с ОМВ- България и Екопак за създаване и възпитаване на екокултура в учениците на нашето училище чрез опазване на околната среда във всичките и форми:
         беседи и викторини
         екоекскурзии
         състезания и турнири

Проект ”Чрез спортът - не на агресията”
  121 СОУ притежава богата спортна база:
         външни спортни площадки по: тенис корт, тенис-маса,народна топка, футбол, баскетбол
         вътрешни спортни зали и фитнес-оборудване
Всичко това позволява учениците активно да спортуват, както в часовете по физическа култура и спорт, така и в свободното си от учене време./ Виж още... /