Нашето училище -

желана територия и големите ученици