Съобщения


Свободни места след трето класиране за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година в 121 СУ "Георги Измирлиев": 9 /девет/
СПИСЪК на ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ в ПЪРВИ КЛАС на ТРЕТО КЛАСИРАНЕ в 121 СУ "Георги Измирлиев" за учебната 2020/2021 година


Срокът за записване на учениците в първи клас, приети на ТРЕТО класиране е:
23.06.2020 г. до 24.06.2020г. до 17.00ч.
Обявяване на свободните места след трето класиране на 24.06.2020 г. в 18.00ч.
Попълване на свободните места след трето класиране: от 25.06.2020 г. до 14.09.2020г. вкл.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Заявление за записване /по образец/
2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
3. Акт за раждане на детето – копие /и оригинал за справка/
При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно.

Свободни места за трето класиране за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година в 121 СУ "Георги Измирлиев": 14 /четиринадесет/


СПИСЪК на ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ в ПЪРВИ КЛАС на ВТОРО КЛАСИРАНЕ в 121 СУ "Георги Измирлиев" за учебната 2020/2021 година


В изпълнение на т.8.13. от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община /В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца/, на 15.06.2020г. (понеделник) от 13:30 ч. в 121 СУ се проведе жребий, на който присъстваха членове на Обществения съвет към училището и председателят на училищната комисия по прием в първи клас за учебната 2020/2021 година. От двадесет и шест деца от четвърта група, с пет точки от допълнителни критерии с входящи номера: 2120/09.06.2020г.; 2121/09.06.2020г.; 2122/09.06.2020г.; 2124/09.06.2020г.; 2126/09.06.2020г.; 2130/09.06.2020г.; 2131/09.06.2020г.; 2132/09.06.2020г.; 2133/09.06.2020г.; 2136/09.06.2020г.; 2143/10.06.2020г.; 2145/10.06.2020г.; 2146/10.06.2020г.; 2147/10.06.2020г.; 2148/10.06.2020г.; 2157/11.06.2020г.; 2160/11.06.2020г.; 2165/11.06.2020г.; 2166/11.06.2020г.; 2167/11.06.2020г.; 2180/12.06.2020г.; 2181/12.06.2020г.; 2187/12.06.2020г.; 2188/12.06.2020г.; 2189/12.06.2020г.; 2191/12.06.2020г. бяха изтеглени на случаен принцип следните петнадесет входящи номера: 2121/09.06.2020г.; 2122/09.06.2020г.; 2124/09.06.2020г.; 2132/09.06.2020г.; 2136/09.06.2020г.; 2143/10.06.2020г.; 2145/10.06.2020г.; 2147/10.06.2020г.; 2157/11.06.2020г.; 2160/11.06.2020г.; 2180/12.06.2020г.; 2181/12.06.2020г.; 2188/12.06.2020г.; 2189/12.06.2020г.; 2191/12.06.2020г.;

Срокът за записване на учениците в първи клас, приети на ВТОРО класиране е:
на 16.06.2020г. от 08.00ч. до 17.00ч.
на 17.06.2020г. от 14.00 до 17.00ч./поради провеждане на НВО по математика, заявления се приемат след 14.00ч./
на 18.06.2020г. от 08.00 до 17.00ч.
Обявяване на незаетите места за трето класиране на 18.06.2020г. в 18.00ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Заявление за записване /по образец/
2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
3. Акт за раждане на детето – копие /и оригинал за справка/
При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за трето класиране.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за трето класиране.

Подаване на заявление за участие в трето класиране:
от 19.06.2020г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Незаетите места за второ класиране за прием в първи клас в 121 СУ "Георги Измирлиев" за учебната 2020/2021 година са 19/деветнадесет/.
Срокът за подаване на заявления за участие във второ класиране е от 09.06.2020г. до 12.06.2020г. включително./Промяна от 08.06.2020г. на Столична община/

ВАЖНО!

Поради провеждане на НВО- VІІ клас на 15.06.2020г. заявления няма да се приемат.

 ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ се приемат:
- на е-mail: priem121su@abv.bg от 09.06.2020г. до 12.06.2020г. включително или
- на място в училище от 8.00 до 17.00ч., стая 108.

Обявяване на списъците с приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.
Публикувано на: 09.06.2020г.
СПИСЪК на ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ в ПЪРВИ КЛАС на ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
в 121 СУ "Георги Измирлиев" за учебната 2020/2021 година след П Ъ Р В О  К Л А С И Р А Н Е


В изпълнение на т.8.13. от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община /В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца/, на 29.05.2020г. (петък) от 10:00 ч. в 121 СУ се проведе жребий, на който присъстваха членове на Обществения съвет към училището и председателят на училищната комисия по прием в първи клас за учебната 2020/2021 година. От петдесет и шест деца от четвърта група, с пет точки от допълнителни критерии, по ред бяха изтеглени на случаен принцип следните входящи номера: 1818/19.05.2020г., 1624/24.04.2020г., 1625/24.04.2020, 1713/07.05.2020г., 1836/20.05.2020г., 1684/04.05.2020г., 1633/27.04.2020г., 1623/24.04.2020г., 1675/30.04.2020г., 1646/27.04.2020г., 1823/19.05.2020г., 1806/18.05.2020г. и 1656/28.04.2020г.
Утвърденият училищен план-прием на 121 СУ "Георги Измирлиев" е 120 ученици. Приетите на първо класиране са 125, защото са класирани пет двойки близнаци по т.6.3. от Системата.
Публикувано на: 01.06.2020г.Срокът за записване на учениците в първи клас, приети на ПЪРВО класиране е: от 02.06.2020г. до 05.06.2020г. вкл. до 17.00ч.
На 03.06.2020г. ще се проведе Държавен зрелостен изпит и записването на класираните на първо класиране първокласници ще се осъществява след 14 часа.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Заявление за записване /по образец/
2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
3. Акт за раждане на детето – копие /и оригинал за справка/
4. Други документи, доказващи наличие на точки по допълнителни критерии от т.8.5. до т.8.12.

При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за второ класиране.

При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за второ класиране.

График за дежурство на Комисията

Подаване на заявление за участие във второ класиране: от 09.06.2020г. до 15.06.2020г. вкл. до 12.00 ч.
ПЪРВИ КЛАС:

      УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За класиране на кандидати на първо класиране за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година се налага провеждане на жребий в четвърта група с 5 точки от допълнителни критерии.
Жребият ще се проведе на 29.05.2020г. от 10.00 часа в зала 108 в сградата на начален етап в 121 СУ.
При желание от ваша страна можете да присъствате на жребия.ПЪРВИ КЛАС:

      УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

     На 03.06.2020г. ще се проведе Държавен зрелостен изпит и записването на класираните на първо класиране първокласници ще се осъществява след 14 часа.
    На 17.06.2020 г. ще се проведе Националното външно оценяване за VII клас и записването на класираните на второ класиране първокласници ще се извършва след 14 часа.


Поздрав от учениците на 121 СУ, които и в дистанционна форма продължават да творят.
Презентацията е изготвена от г-жа Люба Петрова- учител по изобразително изкуство.
ОСМИ КЛАС:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

В "Прием-Осми клас" вече е публикувана актуална информация, относно ДЪРЖАВАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2020/2021 ГОДИНА.ПЪРВИ КЛАС:
Тази година НЕ се налага родителите да посещават администрацията, за да се снабдят с необходимите документи и да заплащат такси за услугите. Всички удостоверителни документи, необходими за кандидатстване на първокласниците в столичните училища:
     - Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години
     - Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна в последните 1-3 години
     - Удостоверение за настоящ адрес
     - Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
     - Удостоверение за раждане на дете
ще бъдат предоставяни в училищата изцяло по служебен път.

От 14.05.2020г. до 21.05.2020г. заявление за кандидатстване в първи клас ще може да подадете и в канцеларията на училището. В училище се допускат само лица, носещи предпазни маски. В канцеларията ще се допуска само по един посетител. Моля, дезинфекцирайте ръцете си на влизане в училището и спазвайте дистанция от минимум два метра.

Подробна информация ще получите в рубриката "Прием - Първи клас"
    
     СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Благодарим Ви за участието в инициативата „Плюсове на дигиталното образование“.
     Дойде моментът да обявим НАГРАДЕНИТЕ УЧЕНИЦИ.
     ЧЕСТИТО!!!
     За тези които не успяха да спечелят, и за тези които спечелиха и искат да печелят отново- съвсем скоро ще стартираме нова, още по-забавна инициатива.ПОРАДИ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА E-MAIL sou121@abv.bg

Подаване на документи за прием в първи клас на E-MAIL priem121su@abv.bg
          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          В Школо е изпратен линк към анкета, относно процеса на обучение в електронна среда.
Анкетата е анонимна. Моля, при желание от Ваша страна, да я попълните.
Формулярът ще бъде активен до 17:30 часа на 09.04.2020г. (четвъртък).
06.04.2020г.          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          За всички класове от 121 СУ вече функционират виртуални класни стаи в Microsoft Teams по всички общообразователни предмети. Ако Вашето дете не успява по някава причина да се включи в тях, свържете се с класния ръководител за изясняване на причината.
Благодаря Ви за подкрепата!

          С уважение,
                   Галина Тенева,
                   Директор на 121 СУ
                   28.03.2020г.
          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          Благодаря Ви за търпението, разбирането, подкрепата и отдадеността, с която подхождате при преминаването на децата Ви към дистанционно обучение. Бъдете активни! Трябва да сме заедно, да ни помагате и да ни подкрепяте, за да успеем.
Учителите на 121 СУ влагат много старание и труд в намиране и прилагане на най-доброто решение според възраст на учениците, учебните предмети и техническа обезпеченост на децата.
С цел по-добра комуникация, за всеки клас има създадена група в социална мрежа с администратор класния ръководител. Ако Вие все още не сте част от нея- моля свържете се с класния ръководител на Вашето дете.
Повечето от класовете имат On-line класни стаи, ако Вашето дете не успява по някава причина да стане част от нея- моля свържете се с класния ръководител, за да координирате действия.

          С уважение,
                   Галина Тенева,
                   Директор на 121 СУ
18.03.2020г.Преминаване към синхронно дистанционно обучение по етапи и степени:


Часовете по САМОПОДГОТОВКА не са задължителни. В тях могат да влизат само деца, които изпитват затруднения. Децата, които нямат нужда от помощ, могат сами да пишат домашните и само да ги изпращат на учителите ЦДО за проверка.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Регионално управлвние на образованието София-град
15.03.2020г.
          В А Ж Н О !

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          Училищата в София остават затворени за поне още една седмица/най-вероятно до края на априлската ваканция/.
          Предстои поетапно да получите инструкции за използването на възможностите за дистанционно обучение. Учениците ще имат възможност да се обучават електронно през Shkolo.bg или чрез друга платформа по график.

Ръководството на 121. СУ "Георги Измирлиев"
13.03.2020г., 14.00ч
ПОРАДИ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ,
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА E-MAIL-А НА 121 СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“: sou121@abv.bg
13.03.2020г., 13.00ч


          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          Във връзка с решение на Министерски съвет и Министерство на образованието, се въвеждат строги противоепидемични мерки. ОТМЕНЯТ СЕ ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ всички състезания, екскурзии, лагери, посещения на обекти, масови мероприятия, родителски срещи и др.
Предвид създалата се ситуация, родителската среща планирана за 12.03.2020г. се отлага за неопределен период от време.
За актуална информация следете сайта на училището, проверявайте пощата си в електрония дневник или се свържете с касния ръководител на Вашето дете.
08.03.2020г.

          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
          УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

От 6 март 2020г./петък/ до 11 март 2020г./сряда/, включително, поради висока заболеваемост на учениците ще бъде преустановен учебният процес във всички училища в София-град.
Ако не бъде удължена грипната ваканция, учениците ще започнат учебни занятия на 12 март 2020г./четвъртък/.
ЗДРАВА И ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!
05.03.2020г.       Отчет за разходване на бюджета за 2019 година

       Бюджет на 121 СУ "Георги Измирлиев" за 2020 година

       Отчет за разходване на бюджета- първо тримесечие на 2020 година                            „Аз съм въстанал с цел да освободя Отечеството си-
                            това е дълг на всеки българин,
                            това е желанието на целия български народ.
                            Свободата е свято нещо!“
                                                                                    Георги Измирлиев
          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
          УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

От понеделник 27 януари до 4 февруари, включително, поради висока заболеваемост на учениците ще бъде преустановен учебният процес във всички училища в София-град. Учениците ще започнат учебни занятия на 6 февруари, тъй като 5 февруари е обявен за неучебен ден поради края на първия учебен срок.
На 6 и 7 февруари/четвъртък и петък/ учениците от 121 СУ ще учат с програмата от първи учебен срок.

ЗДРАВА И ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!
24.01.2020г.          ПОКАНА за участие в заседание на Обществения съвет към 121 СУ,
което ще се проведе на 28 януари 2020г./вторник/ от 18.00 ч. в 121 СУ "Георги Измирлиев".

13.01.2020г.

Отново повод за гордост.
Ученици от V и VI клас на нашето училище завоюваха II място на V зимен детски турнир "Купата на Славия".Пожелаваме им още много успехи в учението и спорта!Отново повод за гордост.
121 СУ - ПЪРВИ в район Триадица!

Отборът на 121 СУ отново зае почетното ПЪРВО МЯСТО в междуучилищното състезание по безопастност на движението.Браво! Гордеем се с вас! Пожелаваме ви още много успехи!


          ПОКАНА за участие в заседание на Обществения съвет към 121 СУ,
което ще се проведе на 21 ноември 2019г./четвъртък/ от 17.30 ч. в 121 СУ "Георги Измирлиев".

05.11.2019г.


          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          На 21 ноември 2019г./четвъртък/ от 18.00ч. в учителската стая на прогимназиален и гимназиален етап ще се проведе Събрание на родителите на ученици от 121 СУ "Георги Измирлиев". На събранието ще бъдат избрани нови членове на Обществения съвет към училището.
       Моля, всички родители, които са представители на паралелки, както и всички желаещи да присъстват родители, да заповядат на събранието.

                                                                                    От ръководството на 121 СУ

11.11.2020г.


          РЕЗУЛТАТИ ОТ ХХІ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР- 09.11.2019г.
11.11.2020г.


             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          Съгласно писмо N-9105-369/21.10.2019г. на Министъра на образованието и науката 28. октомври 2019г./понеделник/ е неучебен ден, но присъствен за учителите и учениците.
          В 121 СУ "Георги Измирлиев" ще бъдат организирани и проведени спортни и санитарно-хигиенни дейности с начален час 09.00 и край 12.00 часа.
          Моля, потвърдете присъствието на Вашето дете на класния ръководител.

                                                                                    От ръководството на 121 СУ
22.10.2020г.                                                                                   
          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          От началото на учебната 2019/2020 година 121 СУ премина изцяло на електронен дневник. Чрез него ще можете лесно и навреме да достъпите актуална информация за вашето дете- отсъствия, оценки, отзиви, кореспонденция с класния ръководител и учители по предмети.
          Моля, да се регистрирате в Shkolo.bg и редовно да се запознавате с информацията качена на него.

                                                                                    От ръководството на 121 СУ

16.09.2020г.


              ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ "СТРЕЛБА С ЛЪК"

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА С КЛАСИРАНИТЕ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 2019/2020г.

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ "БАЛЕТ"- 2019/2020г.

ПОКАНА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ "СТРЕЛБА С ЛЪК" ЗА 2019/2020г.

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ "СТРЕЛБА С ЛЪК".
          Уважаеми родители,

На 30. октомври 2019г./сряда/ от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за всички класове и групи на 121 СУ. /Разпределение по кабинети/

                                                                                    От ръководството на 121 СУ
          Уважаеми родители на ученици от 5 клас,

На 25. септември 2019г./сряда/ от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за 5А и 5Б клас.
За 5А клас с класен ръководител г-жа Люба Петрова срещата ще се проведе в кабинет 202- изобразително изкуство.
За 5Б клас с класен ръководител г-жа Весилина Иванова срещата ще се проведе в кабинет 204- български език и литература.


                                                                                    От ръководството на 121 СУ
          Уважаеми родители,

          В изпълнение на т.8.13. от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община /В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца/, на 27.05.2019г. (понеделник) от 10:00 ч. в 121 СУ ще се проведе заседание на Обществения съвет към 121 СУ, на което ще се проведе жребий в трета група.
Ако желаете може да присъствате на процедурата.
21.05.2019г.
Директор:
Галина ТеневаУважаеми ученици, родители, приятели,

Заповядайте на 19.04.2019г./петък/ от 11.30ч. в двора на 121 СУ "Георги Измирлиев", за да направим заедно нашето училище по-приятно място за обучение, отдих и игри.УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 27.03.2019г./сряда/ от 18.00ч. ще се проведе родителска среща по паралелки за всички ученици от 121 СУ "Георги Измирлиев".

              << Разпределение по стаи >>УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ,

На 29 май 2019г./сряда/ от 17.30ч. ще се проведе родителска среща за учениците от четвърти клас. На срещата ще бъдат анализирани резултатите от Национално външно оценяване 4 клас и прием в 5 клас за учебната 2019/2020 година в 121 СУ "Георги Измирлиев".

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ,

На 29 май 2019г./сряда/ от 18.30ч. ще се проведе родителска среща за учениците от седми клас. На срещата ще бъдат засегнати въпроси относно предстоящото Външно оценяване в 7-ми клас, кандидатстване след завършено основно образование и прием в 8 клас за учебната 2019/2020 година в 121 СУ "Георги Измирлиев".Заседание на
Обществения съвет
ПОКАНА за участие в заседание на Обществения съвет към 121 СУ на 28 февруари 2019г. от 18.00ч.
                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
                 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

         Учебните занятия след ваканцията започват на 06.02.2019г./сряда/.
         В сряда учениците ще учат с програмата за първи учебен срок.

                         ЗДРАВА И ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ!

Учениците от Ученическия съвет, учителите от Педагогическия съвет и родителите от Обществения съвет на 121 СУ избраха симпатично таралежче да е символ на 121 СУ. Те намериха в логото много, и само положителна символика:
Слънцето, символ на живот, сила, енергия, яснота, жизненост, мощ, същност...
Книгата, символ на знанието и мъдростта, на учението, интелигентността, способността на човека да общува, пътуването, истората на хората, на човечеството, на въображението...
Таралежът, смята се, че е най-старото животно на света, а оттам и най-мъдрото и умноното. Символ на защитеността, откритостта, дружелюбието и радостта. Мит разказва, че със своите бодлички той промушил тъмнината и я победил. Според легенди таралежът е толкова мъдър, че дори Бог, когато създавал Земята, се вслушвал в съветите му.
Малко известен факт е, че част от емблематичния за българското кино филм "Войната на таралежите" е сниман в 121 СУ.


През 2019 година всяко дете и ученик в 121 СУ ще има индивидуално шкафче.
Ученичешките шкафчета бяха закупени със средства по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета” и с любезното съдействие на родители на ученици от 5а и 5б клас.                      За най-малките...                                         За по-големите...                                          И за най-големите ученици:На 18.12.2018г. в 1в клас се проведе урок по кариерно ориентиране "Какъв да стана". Урока бе подготвен от родител на ученик от класа. Провокирани от гост-лектора и от своя учител госпожа Владимирова малките ученици демонстрираха завидни знания в разнообразието от професии.На 19.12.2018г. учениците с помоща на техните родители организираха и проведоха Коледен базар'2018.
Със събраните средства ще бъде направен велопаркинг в двора на училището.

В началото на декември учениците от 3б клас в открит урок по безопастност на движението обясниха на своите по-малки съученици от 1-ви клас значението на най-важните пътни знаци и позициите на реголировчика. Научиха ги да пресичат правилно и да разбират какво им "казва" светофара. А в края на урока поздраавиха всички присъстващи с песничката "На улицата щом си".
Среща на Ученическия съвет към 121 СУ "Георги Измирлиев"
На свое заседание Ученическият съвет на 121 СУ „Георги Измириев“:
         1. Прие доклада на директора за изминалия период/април-ноември 2018г./ от предходното до настоящото заседание на Ученически съвет.
         2. съгласува лого за своето училище, което ще бъде щамповано върху белите им тениски- задължителен елемент от екипа за часовете по физическо възпитание и спорт.
         3. Членовете на Съвета обсъдиха случки от ученическия живот. Набелязаха действия за бъдещи събития.
         4. Предложиха на госпожа Тенева предприемане на действи за подобряване на ученическия живот в училището.
         5. Решиха да организират коледен базар и със събраните от него средства да се създаде велопаркинг за учениците от 121 СУ.Заседание на Обществения съвет
ПОКАНА за участие в заседание на Обществения съвет към 121 СУ на 8 ноември 2018г. от 18.00ч.


          Уважаеми родители,

          В изпълнение на т.8.13. от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община /В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца/, на 01.06.2018г. (петък ) от 13:00 ч. в 121 СУ ще се проведе заседание на Обществения съвет към 121 СУ, на което ще се проведе жребият.
Ако желаете може да присъствате на процедурата.
28.05.2018г.
Директор:
Галина Тенева
121 СУ тържествено отбеляза Денят на Светите братя Кирил и Методий и се включи в инициативата "Розите на България".

В 121 СУ се проведе първият шахматен турнир "Столичен дебют".
Министър Красимир Вълчев символично даде началото на турнира.
Нашето желание е повече деца да се научат да играят шах. Той е спорт и игра, която възпитава и едновременно развива дисциплина и креативност, търпимост, концентрация и пространствено мислене. С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри първия шахматен турнир за деца и ученици "Столичен дебют" в 121 средно училище "Георги Измирлиев".

Публикации в медиите:

Информационна агенция ФОКУС
Днес.бг
Монитор
Новини 24/7
24 часа
Агенция ФОКУС
Анита Ботева от 6б клас на 121 СУ „Георги Измирлиев“ зае престижното второ място на „STEM Discovery Week Burgas 2018“.


Анита Ботева от 6б клас на 121 СУ „Георги Измирлиев“, заедно със своя учител по информационни технологии Елисавета Стефанова взеха участие в заключителния кръг на „STEM Discovery Week Burgas 2018“. Анита представи свой комикс и комикс на своята съученичка Виктория Тоофик. Ани зае престижното второ място в конкурса за компютърна рисунка и колож. На госпожа Елисавета Стефанова бе присъдена специалната награда на Съюза на математиците в България за творческа работа с учениците.Заседание на Обществения съвет
ПОКАНА

за участие в заседание на Обществения съвет към 121 СУ,
което ще се проведе на 10 май 2018 г. от 18 ч. в 121 СУ

Уважаеми членове на Обществения съвет към 121 СУ,
Въз основа на чл. 18, ал. 2, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в заседание на Обществения съвет към 121 СУ, което ще се проведе на 10 май 2018г. от 18ч. в 121 СУ.
Моля да ми потвърдите по имейл участието си в посоченото заседание в срок до 7 май 2018 г. съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Искрено Ваша,
К. Йочева,
Председател на Обществения съвет към 121 СУ
2.5.2018 г.Отново повод за гордост.


Ученици на нашето училище участваха в националния конкурс за детска рисунка "Открий България", организиран от Националния дворец на децата. Всички участници от нашето училище се представиха блестящо, а ученичката Яна Мирчева от 7б клас получи златен медал в област "Рисунка на архитектурен обект" със своята картина "Мостът в Трявна". Пожелаваме ви още много успехи и покоряване на нови върхове по пътя на знанието и изкуството.Патронен празник на
121 СУ "Георги Измирлиев
20 април 2018г.


Отново повод за гордост!

121 СУ се гордее с постиженията на своите учениците от начален етап за класирането им за участие в Национално финално състезание към СБНУ 2018 година! 24 ученици от нашето училище- сред първите в България! Гордеем се с вашето блестящо предтавяне!Изложба "ПЪСТРОТЕКА"

На 12.04.2018г група за извънкласни дейности по интереси „Творческа работилница– Многоцветно“,направи своята годишна изложба под наслов „ Пъстротека „ . От стената грееха с багрите си чудни птици , животински образи ,графични портрети, а образи от папие-маше: динозаври, дънни риби ,русалки ,птици, правеха компания на красиво изработени стъклени чинии в техниката на декупажа. Изложбата бе уважена и от директорката на училището , госпожа Галина Тенева, с която децата си направиха снимки за спомен от събитието.
Виж творби от изложбата...Родителска среща за 5 - 12 клас на 25 април 2018г. /сряда/

Уважаеми родители на ученици от прогимназиален и гимназиален етап,

Уведомяваме ви, че на 25.04.2018г./сряда/ от 18.00ч. ще се проведе родителска среща със следния дневен ред:
1. Обсъждане на успеха и дисциплината;
2. Информация, относно предстоящо провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити;
3. Разни.Среща на Ученическия съвет към 121 СУ "Георги Измирлиев" на 24 април 2018г. /вторник/

На 24 април 2018г. в учителската стая на прогимназиален и гимназиялен етап ще се проведе среща на учениците членове на Ученическия съвет към 121 СУ "Георги Измирлиев". Представители на всеки клас ще разговарят с директора на училището. Ще споделят свои проблени и ще представят свои идеи. Ще се обсъждат въпроси вълнуващи ученическата общност. Ще бъдат набелязани действия за реализиране на приетите решения на Съвета.Родителска среща за класовете от начален етап:
На 17 май 2018г./четвъртък/ ще се проведе росителска среща за подготвителна група и 1 - 4 клас.


На 17 май 2018г. /четвъртък/ от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за класовете от Начален етап/подготвителна група, 1-4 клас/ със следния дневен ред:
1. Обсъждане на успеха и дисциплината;
2. Резултати от Национално външно оценяване/за 4 клас/;
3. Предстоящи дейности свързани с приключване на текущата и подготовка за следващата учебна година.
4. Разни.Родителска среща за 4 клас
Уважаеми родители на четвъртокласници,

Уведомяваме ви, че на 18.04.2018г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща със следния дневен ред:
1. Обсъждане на успеха и дисциплината на класа;
2. Информация, относно провеждане на Национално външно оценяване 4 клас;
3. Прием в 5 клас за учебната 2018/2019 година в 121 СУ "Георги Измирлиев".Да почистим НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!
Уважаеми ученици, родители, приятели,

Заповядайте на 18.04.2018г. от 11.00ч. в двора на 121 СУ "Георги Измирлиев", за да направим заедно нашето училище по-приятно място за обучение, отдих и весели игри.Ден на отворени врати
121 СУ кани своите бъдещи ученици в ПЪРВИ клас и техните родители на Ден на отворени врати на 20.04.2018г. от 08.00 до 14.00ч., със следните дейности:

от 10.00 до 10.30ч. ще се проведе открит урок с децата от ПГ на тема "Вълшебна приказка" с учител Дoротея Балабанова
от 08.50 до 09.30ч. ще се проведе открит урок по матматика в 4а клас на тема "Геометрични фигури" по системата "един компютър-много мишки/Енвижън" с учител Румяна Куманова
от 09.50 до 10.30ч. ще се проведе открит урок по български език и литература в 4б клас на тема "Мурджо и таралежко" с учител Гергана Недева
от 10.40 до 11.20ч. ще се проведе открит урок по човекът и природата в 4в клас на тема "Здравословно хранене" с учител Надежда Величкова
от 11.30ч-тържество по повод патронния празник на 121 СУ "Георги Измирлиев"
от 13.00ч.-спортен празник.На 12.04.2018г. бе осъществена среща между Ръководството на 121 СУ, инж. Николай Терзиев- кмет на район „Триадица“, господин Димитър Главчев- народен представител от район „Триадица“, госпожа Радка Близнакова- началник хуманитарни дейности район „Триадица“ и Инициативен комитет от родители на бъдещи първокласници на 121 СУ „Георги Измирлиев“

Бяха обсъдени начините и сроковете за ремонта на сградата и обновяване на училищния двор. Коментирана беше и темата за учебната програма и желанията на родители за включване на допълнителни езици. Заедно с родители и граждани беше коментирано къде да се изгради наново оградата и да се пребоядиса сградата, където учат първолаците. Има планове за обновяване на спортните съоръжения в двора на училището. Ремонтът на покрива ще се състои в най-кратки срокове, обеща директорът г-жа Тенева. Тя запозна родителите с предстоящото почистване на двора на училището на 18 април /сряда/ от 11,00 часа, където децата ще се включат активно. На срещата беше обсъден и тежкия инцидент в училищния двор, при който пострада дете, нахапано от куче и евентуалните мерки, които биха могли да бъдат взети за предотвратяване на подобни инциденти. Родители поставиха въпроса дали не би могло да има охрана и в събота и неделя, както и в празничните дни, както и да няма достъп до двора на училището. Директорът обясни, че охраната на училището е целодневна, от сутринта до вечерта, но не е много удачно да се заключва двора, защото в района няма много детски площадки и децата няма къде да играят. Депутатът Димитър Главчев и кметът инж. Терзиев се ангажираха да подпомагат училището с каквото е необходимо, тъй като това е едно от най-старите и най-добри училища в район „Триадица“.
Отново повод за гордост!

121 СУ се гордее със своя ученик Борил Бойков Митев от I-ви а клас, който се представи блестящо на Осемнадесети софийски математически турнир и заслужено спечели ЗЛАТЕН МЕДАЛ.