Прием в ПЪРВИ клас за 2020/2021 учебна година
  КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  УСПЕШЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ОТ I КЛАС
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ОТ ІІІ КЛАС
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧУЖД ЕЗИК ОТ V КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА
  НАДЕЖДНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ


П Ъ Р В И    К Л А С

За учебната 2020/2021 година 121 СУ ще приеме 120 първокласници, разпределени в 5 паралелки по 24 ученици с допълнителни часове по български език и литература, чужди езици, природни науки, информационни технологии.


За своите първокласници 121 СУ "Георги Измирлиев" осигурява:

САМОСТОЯТЕЛЕН КОРПУС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС С ВСИЧКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРЕДИМСТВА

просторни и слънчеви класни стаи
самостоятелна площадка за отдих и игри към всяка класна стая
електронни учебни ресурси, мултимедийно оборудване, WI-FI
допълнително обучение по български език и литература, математика, природни науки, информационни технологии
разширено изучаване на чужди езици- английски, испански, немски френски и руски език
творчески подходи и интерактивни методи на преподаване
участие в програми и проекти
самостоятелни спортни зали
специализиран кабинет по безопасност на движението
безплатна закуска, училищно мляко, училищен плод
игротека за весели игри и занимания по интереси
целодневно медицинско обслужване
училищен психолог, логопед и ресурсен учител
занимания по интереси и лятна занималня
бюфет, лавка и стол за ученическо хранене
висококвалифицирани учители, които превръщат ученето в едно вълнуващо приключение
учебни часове само първа смяна за всички ученици от I до XII клас
извънкласни дейности- шах, чужди езици, танци, гимнастика, модерен балет, бойни изкуства, театър, роботика и програмиране, футбол, плуване
образователен театър, екотуризъм, екскурзии, зелени, бели и сини училища

БЕЗПЛАТНО ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ I ДО VII КЛАС:

08.00 - 12.10ч. - урочни дейности по предмети
12.10 - 13.30ч. - обяд, организиран отдих и физичаска активност
13.30 - 15.30ч. - самоподготовка
15.30 - 18.00ч. - занимания по интереси


Приемът в първи клас се извършва по документи съобразно СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община по утвърден ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА.


КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:
СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ III на СИСТЕМАТА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА 121 СУ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:ж.к. „Манастирски ливади“ 001, 001А, 001Б, 002, 003, 004, 005, 006А, 006Б, 006В, 007А, 007Б, 009А, 009Б, 009АА, 009АБ, 009БА, 009ББ, 010А, 010Б, 010В, 010БА, 010ББ, 011А, 011Б, 011АА, 011АБ, 012А, 012Б, 012АА, 012АБ, 013А, 013Б, 013АА, 013АБ, 013АВ, 013АГ, 013АД, 013АЕ, 013АЖ, 013АЗ, 013АИ, 014АА, 014АБ, 014Б, 014А, 014Б, 015АА, 015АБ, 015Б, 015В, 015ГА, 015ГБ, 015ДА, 015ДБ, 017, 018А, 018Б, 019А, 019Б, 019В, 021А, 021Б, 021В, 022, 026, 027, 028, 029А, 029Б, 030А, 030Б, 033А, 033Б, 033В, 033АА, 033АБ, 033АВ, 034, 060АА, 060АБ, 060АВ, 060АГ, 060Б, 063А, 063Б, 068А, 068Б, 068В, 068Г, 068Д, 068Е, 068Ж, 068З, 068И, 073А, 073Б, 086А, 087Б, 088А, 089А, 089Б, 093, 099, 100 ,107, 101, 110, 111А, 111Б, 111В, 112А, 112Б, 112В, 113А, 113Б, 113В, 113Г, 114А, 114Б, 120А, 120Б, 120В, 120Г, 122А, 122Б, 132А, 134А, 134Б, 135А, 135Б, 136А, 136Б, 140А, 140Б, 159А, 159Б, 176А, 176Б, 176В, 176Г, 176Д, 176Е, 176Ж, 177А, 177Б, 177В, 177Г, 177Д, 178, 179А, 179Б, 179В, 187А, 187Б, 200А, 200Б, 200В, 200Г, 201А, 201Б, 201В, 201Г, 201Д, 201Е, 201Ж, 201И, 201К
ул. „Костенски водопад“ 094, 096, 098, 102, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120
ул. „Генерал Кирил Ботев“ 001А, 001Б, 001В, 001Г, 003А, 003Б, 003В, 003Г, 003Д, 005
ул. „408-ма“ (Триадица) 042, 049, 051
ул. „Флора“ 001А, 001Б, 001В, 001Г, 001Д, 001Е, 001Ж, 004 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З
ул. „Шарл Шампо“ (407 и 414) 001, 002, 002А ,003, 004 ,007, 008, 009, 010, 011, 012, 014 ,017, 016, 018, 018 А, 018 Б, 018Б ,019, 020, 021, 022, 024, 026, 027
ул. „Боянски водопад“ 020, 049, 087, 089, 091, 095, 099, 101, 103, 105, 106А, 106Б, 106В
бул. „България“ 049, 049АА, 049АБ, 049АВ, 049БА, 049ББ, 049БВ, 049БГ, 049БД, 051, 051А, 051Б, 051В, 053, 055, 073 А, 073 Б, 075, 079, 079А, 079В, 081А, 081Б, 081В, 081Г, 083, 083А, 085, 109, 111Б, 111БА, 111ВА, 111ВБ, 111ВВ, 111ВГ, 111ГА, 111ГБ
ул. „Григор Чешмеджиев“ 004, 006, 008, 010, 012, 014, 016, 016А, 017, 018, 019А, 020, 021, 022, 023, 025, 025А, 026, 027, 028, 030, 032, 034
ул. „Тодор Джебаров“ (417) 005, 026, 029, 029А, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 041, 042, 043, 043А, 043В, 043Г, 045, 047, 051, 053, 055, 073А, 073Б, 077, 079
ул. „Георги Тутев“ 008, 014, 022, 023, 028, 028А, 028Б, 029
ул. „Майор Павел Павлов“ (416) 004, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 023, 025
ж.к. „Манастирски ливади“ - Б 001, 003А, 003Б, 003В, 004А, 004Б, 005А, 005Б, 006А, 006С, 008, 009, 010, 012Б, 012С, 013А, 013Б, 014А, 016А, 016Б, 020Б, 020С, 021, 022, 023, 025А, 025Б, 025В, 026А, 026Б, 028, 030, 031, 032, 034, 035, 036, 039, 040, 042, 044, 045, 046, 047, 048, 061А, 061Б, 061В, 061Г, 061Д, 064А, 064Б, 065, 066А, 066Б
ул. „Луи Айер“ 054, 054А, 056, 060, 063, 065, 066, 071, 073, 077, 077А, 077Б, 079, 079А, 079Б, 079В, 079Г, 079Д, 080, 082, 085, 089, 089А, 091, 093, 093А, 095, 101, 103, 105, 109, 111, 114, 115, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 136, 138, 144, 145, 145Б, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 153А, 154, 155, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 186А, 186Б, 187, 219, 221, 223, 225, 227, 227А, 229
ж.к. „Гоце Делчев“ 001Е, 001ЕА, 001ЕБ, 001ЕВ, 002Е, 002ЕА, 002ЕБ, 002ЕВ, 003ЕА, 003ЕБ, 003ЕВ, 004Е, 004ЕА, 004ЕБ, 004ЕВ, 010ЕА, 010ЕБ, 011Е, 012ЕА, 012ЕБ, 012ЕВ, 013ЕА, 013ЕБ, 013ЕВ, 024ЕА, 024ЕБ, 025ЕА, 025ЕБ, 026ЕА, 026ЕБ, 047ЕА, 047ЕБ, 050ЕА, 050ЕБ 051ЕА, 051ЕБ, 052ЕА, 052ЕБ, 052ЕВ, 053ЕА, 053ЕБ, 053ЕВ, 223А, 223Б, 223В, 231, 232, 233, 234, 235, 235А, 235Б, 235В, 235Г, 235Д, 235Е, 235Ж, 235З, 235И, 235К, 236А, 236Б, 236В, 236Г, 236Д, 236Е, 236Ж, 236З, 236И, 236К, 237А, 237Б, 237В, 237Г, 237Д, 237Е, 237Ж, 237З, 237И, 237К, 238А, 238Б, 238В, 238Г, 238Д, 238Е, 238Ж, 238З, 238И, 238К, 239А, 239Б, 239В, 239Г, 239Д, 240А, 240Б, 240В, 240Г, 240Д, 240Е, 240Ж,
ул. „Мичман Тодор Саев“ (496) 009, 011, 020, 020А, 020Б, 026А
ул. „Тодор Каблешков“ 074А, 091, 097
ул. „412-та“ (Триадица) 001
ул. „413-та“ (Триадица) 001, 002, 003, 004, 006, 021
ул. „418-та“ (Триадица) 001, 002, 003, 024
ул. „409-та“ (Триадица) 007, 013, 018, 019, 020, 027, 029, 031
ул. „Околовръстен път“ 023, 045
ул. „420-та“ (Триадица) 002, 003, 004, 004А, 010, 012, 012А
ул. „Димитър Сагаев“ 004, 016, 019
ул. „Васил Стефанов“ 012А, 012Б, 022
ул. „Спас Соколов“ 001, 003А, 003Б
ул. „Иван Кирков“ 004
ул. „Тодор Попов“ 024
ул. „Акад. Георги Наджаков“ (410) 020, 022, 028, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 040А, 043
ул. „Ивелин Димитров“ 016, 018, 020, 022
ул. „Манфред Вьорнер“ (495) 015, 018, 020
ул. „Йордан Бакалов-Стубел“ (419) 001, 002, 003, 004, 005, 006, 006А, 007, 008А, 009, 009А, 010, 011А, 012, 013, 014, 015, 015А, 016, 016А, 017, 017Б, 018, 018А, 019А, 020, 020А, 022, 023, 024, 025, 026, 026А, 027, 031, 044, 044А, 046

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Гранични райони(Съседни училища)


ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

Във връзка с обявеното извънредно положение, справки за постоянен/настоящ адрес на детето ще се извършват служебно от директора на училището, не е необходимо родителите да посещават районните администрации .

ПОЯСНЕНИЯ ОТ ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ":
Децата, кандидатстващи за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г. се разпределят в първа група, както следва:
- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.
- деца, които имат братя или сестри в същото училище, навършващи 12 години през 2020г.
За други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в същото училище, се ползва критерий 8.7.- 4 точки.
Не е нужно върху заявлението да има подпис на заявителя.
Не е необходимо заявлението да се снима, сканира, запазва като.pdf. Попълненото заявление-образец се изпраща като .doc/.docx файл (MS-Word документ)

от 21 април до 21 май 2020г. вкл. родител/настойник подава на e-mail: priem121su@abv.bg  ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за прием в първи клас в 121 СУ

От 14.05.2020г. до 21.05.2020г., всеки работен ден от 08.00 до 16.00ч., заявление за кандидатстване в първи клас ще може да подадете и в канцеларията на училището. В училище се допускат само лица, носещи предпазни маски. В канцеларията ще се допуска само по един посетител. Моля, дезинфекцирайте ръцете си на влизане в училището и спазвайте дистанция от минимум два метра.

комисията ще изпрати входящия му номер на e-mail-a, от който е било подадено /ако заявлението е подадено след 16.00ч. или в почивен ден- входящ номер ще получите на следващия работен ден/.

родителят/настойникът попълва заявлението собственоръчно

учебните предмети за избираемите часове се заявяват от родителите при кандидатстване. Те могат да бъдат български език и литература и/или математика и/или информационни технологии и/или природни науки и/или чужд език и/или изобразително изкуство и/или физическо възпитание и спорт. Групите се сформират според заявените желания, при възможност на училището.

списъците с приетите ученици ще бъдат обявени на 1 юни 2020г. в 17.00ч. на Web страницата на училището

приетите на първо класиране ученици се записват от 02.06. до 05.06.2020г. до 17.00ч. с:
       - оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група
       - копия от всички документи, удостоверяващи декларираните в заявлението за прием обстоятелства
       - оригиналите на всички документи, удостоверяващи декларираните в заявлението за прием обстоятелства/за справка/

на 8 юни 2020г. в 18.00ч. на Web страницата на училището ще бъдат обявени свободните места за второ класиране


Уважаеми родители,

Всяка година през април 121 СУ организира ден на отворените врати. На този ден Ви запознаваме с учителите, които следващата учебна година ще бъдат класни ръководители на първи клас. Показваме Ви материално-техническата база за най-малките ни ученици и отговаряме на всички Ваши въпроси. Посещаваме открити уроци в четвърти клас, за да усетите духа на преподаване на учителите, за да видите как учим и колко много постигат учениците ни, доверили се на своя учител, Учителят, в чиито ръце ще поверите Вашето дете.
За наше голямо съжаление, поради обявеното извънредно положение в Република България, вероятно денят на отворените врати тази година няма да се състои. Но ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси. Задавайте ги на телефон 02/4236130 или на e-mail: sou121@abv.bg.