Прием в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА за
2020/2021 учебна година
  КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
  ЕДНОСМЕННО ОБУЧЕНИЕ
  УСПЕШЕН МОДЕЛ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС
  ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ОТ I КЛАС
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ОТ ІІІ КЛАС
  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧУЖД ЕЗИК ОТ V КЛАС
  ЦЕЛОДНЕВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ I ДО VII КЛАС
  СИГУРНОСТ ЗА ДЕЦАТА
  НАДЕЖДНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

   
П_О_Д_Г_О_Т_В_И_Т_Е_Л_Н_А     Г_Р_У_П_А


За учебната 2020/2021 година в 121 СУ ще бъдат приети деца в:

III Подготвителна група/5г./- целодневна организация;

III Подготвителна група/5г./- полудневна организация;

IV Подготвителна група/6г./- целодневна организация;

IV Подготвителна група/6г./- полудневна организация;


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ако Вашето дете е на възраст за подготвителна група, то при нас го очакват:
Опитни учители и специалисти;
Целенасочена подготовка за училище;
Занимания в приветливи и уютни стаи;
Малки групи с много приятели;
Игротека за весели игри и занимания по интереси;
Възможност за изучаване на чужд език;
Училищен психолог, логопед и ресурсен учител;
Безплатна закуска, училищен плод, училищно мляко, здравословен обяд;
Медицинско обслужване;

   Децата в подготвителна група с ПОЛУДНЕВНА организация имат следния дневен режим:
    8.00 до 8.30ч. - посрещане на учениците;
    8.30 до   9.00ч. - безплатна закуска;
    9.00 до 9.30ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
    9.30 до 9.45ч. - междучасие;
    9.45 до 10.15ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
   10.15 до 10.30ч. - междучасие;
   10.30 до 11.00ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
   11.00 до 11.15ч. - междучасие;
   11.15 до 11.45ч. - допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
   11.45 до 13.00ч. - обяд, организиран отдих, игри;
   13.00 до 18.00ч. - извънкласни дейности по желание на родителите.


Децата в подготвителна група с ЦЕЛОДНЕВНА организация имат следния дневен режим:
    7.00 до 8.30ч. - посрещане на учениците;
    8.30 до   9.00ч. - закуска;
    9.00 до 9.30ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
    9.30 до 9.45ч. - междучасие;
    9.45 до 10.15ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
   10.15 до 10.30ч. - междучасие;
   10.30 до 11.00ч. - основни форми на педагогическо взаимодействие;
   11.00 до 11.15ч. - междучасие;
   11.15 до 11.45ч. - допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;
   11.45 до 13.00ч. - обяд, организиран отдих, игри;
   13.30 до 15.30ч. - обеден сън;
   16.00 до 17.30ч. - форми на педагогическо взаимодействие,;
      занимания по интереси, организиран отдих, игри;
   17.30 до 19.00ч. - изпращане на децата;


   Важно е да знаете още, че:
     Приемът се извършва през централизираната електронна система за прием на деца в столичните детски градини и общински училища/Системата/, съгласно Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, при следния график.

     Записването на класираните деца в подготвителна група се извършва в определените срокове със следните документи:
       - Заявление, генерирано от Системата за прием/отпечатва се в канцеларията на училището/
       - Акт за раждане на детето/оригинал/
       - Документ за самоличност на всеки родител/настойник за сверяване на данните
       - Документи, удостоверяващи всички заявени обстоятелства при кандидатстване за даденото класиране в Системата


Уважаеми родители,

Всяка година през април 121 СУ организира ден на отворените врати. В открити уроци децата от подготвителна група показват как учим и какво са научили, колко са пораснали и защо казваме, че са повече от готови да бъдат първокласници.
На деня на отворените врати Ви запознаваме с учителите, с материално-техническата база за най-малките ни ученици и отговаряме на всички Ваши въпроси.
За съжаление поради обявеното извънредно положение в Република България, вероятно денят на отворените врати тази година няма да се случи. Но ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси. Задавайте ги на телефон 02/4236130 или на e-mail: sou121@abv.bg.

    Кликни тук, за да видиш галерия "Весело е в подготвителна група!"